İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


        Kaymakamlığımızda; Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Özel Kalem,İdare Kurulu, Mahalli İdareler, Planlama ve Koordinasyon, Dernekler, Basın ve Halkla İlişkiler, BİMER, İnsan Hakları, Bilgi Edinme ve Tek Adımda Hizmet Büroları ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı hizmet vermektedir.


        Kaymakamlığımızda 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Şef, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şoför, 1 Hizmetli , 3 Vakıf görevlisi (işçi) ve 1 Sözleşmeli(4B) personel ile hizmetler karşılanmaktadır.


        5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, 3152 İçişleri Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun, Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği gereğince çalışmalarını sürdürmekte ve İlçedeki Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kanun ve Yönetmeliklere uyumlu olarak çalışmasını sağlamak ve gerektiğinde denetlemek ve denetlettirmekle görevlidir.